Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Module C: checklist prioritering

In module C van het multidisciplinair verslag beschrijft u de dringendheid van de vraag.

De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) oordeelt op basis van die informatie over de toekenning van een prioriteitengroep op basis van wettelijk vastgelegde criteria. Meer informatie over de beoordeling en indeling in prioriteitengroepen kunt u vinden op de pagina Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

Volgende vragen worden niet ingedeeld in een prioriteitengroep, maar krijgen onmiddellijk een persoonsvolgend budget. Dat noemen we de automatische-toekenningsgroepen. Het gaat om:

 • noodprocedure: voor wie de zorg en ondersteuning door mantelzorgers plots en onvoorzienbaar wegvalt of voor wie zich in een situatie van misbruik of (zelf)verwaarlozing bevindt
 • PVB na noodprocedure: personen die blijvend ondersteuning nodig hebben na het tijdelijke PVB via een noodprocedure
 • spoedprocedure: personen met een snel degeneratieve aandoening of personen met een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening in een vergevorderd stadium

Houd rekening met de tips van de Vlaamse toeleidingscommissie als u de checklist prioritering invult:

 • Geef voldoende, relevante informatie bij de verschillende rubrieken. Op die manier krijgt de VTC een zicht op het gehele plaatje. Probeer altijd voor ogen te houden dat de beoordelaar de achtergrond van het dossier én de persoon niet kent. De VTC houdt bij de beoordeling van de dringendheid enkel rekening met de informatie uit de checklist (en uit het ondersteuningsplan PVB als de persoon daarin informatie over de dringendheid van zijn vraag heeft genoteerd)
 • Vermeld altijd de leeftijd, de aard van de problematiek en de ondersteuningsnood van de persoon. Probeer kort en bondig te antwoorden op de verschillende vragen, maar probeer wel volledig te zijn. Maak van de checklist geen literair werk, maar zorg dat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. Spits je antwoord toe op de specifieke vraag in de checklist, zodat herhaling vermeden wordt.
 • Let erop dat er geen tegenstrijdige informatie aan bod komt overheen de verschillende vragen in de checklist. Zorg ervoor dat alle informatie zo up-to-date mogelijk is.
 • Geef zoveel mogelijk concrete informatie en vermijd vage omschrijvingen (zoals termen als regelmatig, soms, lang, ver, vaak, meestal, af en toe).
  • bv. De cliënt uit dagelijks verbale agressie t.a.v. medebewoners en begeleiders.
  • bv. De ouders die 70 en 75 jaar zijn, pendelen al 10 jaar dagelijks van Oostende naar Roeselare om zorg op te nemen voor hun zoon die zelfstandig woont met een PVB.
 • Vertaal het (soms subjectieve) verhaal van de zorgvrager naar een objectief concreet en genuanceerd geheel. Als het objectieve verhaal verschilt van de wensen/mening van de cliënt, vermeld dat dan ook (ofwel bij de vraag zelf, ofwel bij het luik 'Akkoord klant'). De VTC moet duidelijk weten wie welke mening heeft.

Webinar module C

Documenten