Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Algemene gegevens

In dit onderdeel beschrijft u over wie de module gaat, waarom de module wordt ingediend en wie de module heeft opgesteld. Daarbij moet voldaan zijn aan de richtlijnen in verband met multidisciplinariteit.

Ten slotte moet u onder ‘procedure’ aanduiden waarom de module C werd ingediend. Als het gaat over een herziening van een toegewezen vraag of ter beschikking gesteld budget, moet u beknopt bijkomende informatie geven over de problematiek en beperkingen van de persoon. Dat is nodig omdat de commissie voor dergelijke aanvragen niet altijd beschikt over andere modules. Het is daarbij echter niet de bedoeling dat alle informatie uit de vorige module A wordt gekopieerd. Een beknopte omschrijving volstaat. Bij een eerste aanvraag voor een persoonsvolgend budget is dat uiteraard niet nodig omdat de commissie dan over een module A beschikt.

Merk op: In een aantal gevallen is er toch geen module A nodig bij een eerste aanvraag PVB (persoon werd reeds erkend via eerdere IMB-vragen, overgang minderjarigen-meerderjarigen bij jongeren die erkend werden door het VAPH). Om toch de problematiek en beperkingen kort te schetsen duidt u ‘eerst aanvraag PVB’ aan en beschrijft de beperkingen en problematiek in het veld ‘algemene opmerkingen over de aanvraag’.

Voorbeelden

"Mevrouw vertoont een rechter hemibeeld en fatische stoornissen t.g.v. een CVA in 2016. Ze volgde intensieve revalidatie die intussen werd afgerond. De beperkingen t.h.v. het rechterbeen zijn meer uitgesproken dan t.h.v. de rechterarm. Binnenshuis stapt ze met een rollator. Transfers lukken indien ze steun kan nemen (bv. handgreep in toilet). Voor trappen maakt ze gebruik van een traplift. Buitenshuis verplaatst ze zich met een elektrische scooter. Betrokkene heeft veel praktische ondersteuning nodig bij ADL-taken. Communicatie verloopt heel moeilijk (woordvindingsproblemen, articulatie), waardoor ze in nood zelf geen hulp kan inroepen."

"Het betreft een 26-jarige man met een licht verstandelijke handicap (totaal IQ 60). Hij heeft steeds T1-onderwijs gevolgd en behaalde zijn getuigschrift OV3. Tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt bleek niet haalbaar. Daarom is nu een GTB-traject lopende. Hij is weinig weerbaar en functioneert minder zelfstandig dan verwacht kan worden op basis van zijn cognitieve mogelijkheden. Hij wil op korte termijn alleen gaan wonen, maar zonder ondersteuning zal dat niet mogelijk zijn."