Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Module A: objectivering handicap

In Module A van het multidisciplinair verslag objectiveert u de handicapopent dialoogvenster. Deze module moet ingediend worden wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt, nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiek. Deze module wordt vervolgens bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster die zal oordelen over de erkenning van de handicap. Het is daarom ook van cruciaal belang dat deze module correct en volledig wordt ingevuld.

Moet deze module ingediend worden?

Deze module moet ingediend worden wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt, nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiek.

Documenten