Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module A
Objectivering van de handicap
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood

Module A: objectivering handicap

In Module A van het multidisciplinair verslag objectiveert u de handicap. Deze module moet ingediend worden wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt, nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiek. Deze module wordt vervolgens bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) die zal oordelen over de erkenning van de handicap. Het is daarom ook van cruciaal belang dat deze module correct en volledig wordt ingevuld.

Moet deze module ingediend worden?

Deze module moet ingediend worden wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt, nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiek.

Documenten