Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Algemeen beeld

Schets in een à twee alinea’s een beeld van de cliënt en zijn situatie. Beschrijf in die schets:

  • wie de betrokkene is;
  • wat het probleem is;
  • hoe zwaar het probleem doorweegt;
  • en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn.

Een meer gedetailleerde uitwerking van de beperkingen en mogelijkheden op de verschillende functiedomeinen moet beschreven worden in module B (voor PVB-vragen) of module D (voor IMB-vragen).

Voorbeeld

Een man van 52 jaar lijdt aan een neurologische aandoening (Emery-Dreifuss musculaire dystrofie (EMD)) met een sterk verminderde inspanningscapaciteit als gevolg. Er zijn geen therapeutische mogelijkheden meer. Het aanpassen van de levensstijl door het vermijden van fysieke inspanningen heeft de toestand enigszins gestabiliseerd.

Betrokkene woont samen met zijn echtgenote en twee kinderen van 25 en 27 jaar oud. Zijn partner is deeltijds gaan werken om hem te kunnen ondersteunen. Betrokkene heeft als bakker gewerkt tot januari 2017. Dit is de begindatum van zijn ziekte.

Hij stapt met hulpmiddelen en heeft moeite met het optillen van zaken omwille van krachtsverlies. Daarnaast is hij beperkt op vlak van mobiliteit en zelfredzaamheid. Bij alle taken die hij uitvoert, is hij vlug vermoeid. Hij moet taken in verschillende fasen uitvoeren. Bijkomende aanpassingen in de badkamer zouden zijn zelfredzaamheid verhogen.

Onderaan het algemeen beeld moet u aangeven of de beperkingen het gevolg zijn van een ongeval. Als dat het geval is, moet de persoon altijd een vragenlijst wettelijke subrogatie indienen.

Relevante voorgeschiedenis

Beschrijf in dit tekstvak alle relevante gegevens uit de voorgeschiedenis van de cliënt. Afhankelijk van de problematiek van de cliënt kunnen bepaalde gegevens uit de voorgeschiedenis namelijk nog steeds relevant zijn. Voorbeelden van relevante gegevens zijn: risicofactoren, uitgevoerde operaties of (psychische) aandoeningen die een invloed hebben op het huidige functioneren (bv. een rugoperatie, hypertensie, depressie), aanwezige prothesen of orthesen, eerdere doorlopen stappen in het diagnostisch proces ... Minder relevant zijn bijvoorbeeld appendectomie, verstuikte enkel ....