Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Aard van de handicap

Duid de handicapcodes en eventuele modaliteiten aan die overeenkomen met het functioneren van de persoon. Het is belangrijk dat de modaliteiten correct worden ingevuld, gezien die ook worden toegevoegd aan de checklist prioritering.

Opleiding en tewerkstelling

Vul steeds de schoolloopbaan en tewerkstelling in. Dat biedt namelijk relevante informatie over het functioneren van de persoon. Indien er sprake is van buitengewoon onderwijs, beschrijf dan zeker de juiste opleidingsvorm en type. Niet alle types komen in elke opleidingsvorm voor. Bepaalde combinaties zijn niet mogelijk.

Motorische beperkingen

In deze rubriek moet je aanduiden of er sprake is van motorische beperkingen en of er sprake is van locomotorische of cardiorespiratoire aandoeningen die het stappen van 300 m verhinderen. Zodra er sprake is van een van deze problemen, moeten ook de lengte en het gewicht van de persoon ingevuld worden.

Bijlagen

Voeg de nodige bijlagen toe:

 • Voeg medische verslagen enkel toe in een aantal specifieke situaties (vb. audiogram, attest oogonderzoek). De belangrijkste informatie uit die verslagen moet immers verwerkt worden in de tekstvelden van module A. Volgende medische attesten moeten altijd toegevoegd worden als bijlage:
  • auditieve handicap: audiogram
  • auditieve handicap: spraakverstaanbaarheidstest indien grijze zone
  • visuele handicap: gezichtsveldonderzoek bij gezichtsvelddefecten
  • artikel 6bis: attest toevoegen 

Conclusie

 • Geef in de conclusie duidelijk en expliciet aan wat uw mening is, ook als er geen sprake is van een handicap. Een richtinggevende vraag daarbij kan zijn: “Waarom gaat het volgens u om een ernstig en blijvend probleem met duidelijke beperkingen in de maatschappelijke participatie?”
 • In de conclusie moeten de verschillende aspecten van de definitie handicap verwerkt worden. Elk van de volgende deelvragen moet dus beantwoord worden:
  • Waarom gaat het over een ernstig probleem?
  • Waarom gaat het over een langdurig/blijvend probleem?
  • Waarom zijn er duidelijke beperkingen in de maatschappelijke participatie?
 • Bij een IMB-vraag moeten de noodzaak aan hulpmiddelen en de motivering van de specifieke hulpmiddelen in de conclusie niet verantwoord worden in module A, maar wel in module D.

Akkoord klant

In dit onderdeel moet aangegeven worden of de cliënt akkoord gaat met de inhoud van de module en het oordeel van het multidisciplinair team. Indien hierbij ‘neen’ wordt aangeduid moet gemotiveerd worden waar de klant niet mee akkoord gaat en waarom.

Opgelet

Wanneer het MDT van oordeel is dat de klant niet voldoet aan de definitie van een handicap volgens het VAPH, kan de module A enkel ingediend worden indien de klant hier echt op staat en dus niet akkoord gaat met de inhoud en het oordeel van het MDT.