Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Wanneer moet u welke modules indienen?

De status van de erkenning van de persoon met een handicapopent dialoogvenster en de soort aanvraag bepalen welke modules al dan niet moeten ingediend worden. Hieronder vindt u een overzicht.

In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

  • Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH.
  • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH maar er is een wijziging naar aanleiding van een nieuwe, bijkomende handicap.
  • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH.

Personen die erkend werden door het Rijksfonds of het Fonds 81 maar sinds die erkenning geen aanvraag tot ondersteuning meer indienden bij het Vlaams Fonds (opgericht op 27 juni 1990) of VAPH, worden in het kader van het aanleveren van de noodzakelijke onderdelen MDV gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’. 

Voor meer informatie, zie: https://www.vaph.be/over-vaph/algemeen/historiek.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van welke modules u al dan niet moet invullen voor vragen persoonsvolgend budget en IMB-aanvragen (hulpmiddelen en aanpassingen) die u indient voor meerderjarigen. Ook de W1-aanvragen (vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs) en de aanvragen voor doventolkuren worden vermeld. Bovendien wordt ook aangeduid welke modules u moet indienen bij een aanvraag persoonsvolgend budget bij de overgang minderjarig naar meerderjarig. Bij gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld persoonsvolgend budget en IMB) worden de ‘kruisjes’ gecombineerd en zijn sommige onderdelen (bijvoorbeeld A objectivering handicap) uiteraard gemeenschappelijk.

De aanvragen die in het overzicht worden weergegeven, zijn aanvragen die ingediend worden bij het VAPH; de aanvragen in het kader van hulpmiddelen voor minderjarigen (IJH) worden niet vermeld. Meer informatie daarover kunt u vinden op de pagina Aanvraagprocedure minderjarigen en in de Infonota INF1405opent dialoogvenster.

In onderstaand overzicht kunnen uiteraard niet alle specifieke situaties opgenomen worden. Bij inhoudelijke vragen in een specifieke situatie of bij vragen over de vergoedingen in een concreet dossier kunt u nog steeds contact opnemen met de coördinatoren van de provinciale kantoren van het VAPH.

Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH

Vraag A B C D (met globaal beeld) D Andere
Vraag voor persoonsvolgend budget  x x x

 

   
Vraag volgens artikel 6bis voor persoonsvolgend budget x x x      
Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoedprocedure           Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB
Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie           Aanvraag tijdelijk PVB via nood (met medisch attest of attest MDT)
Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie x x        
Vraag voor hulpmiddel/aanpassing x     x    
Vraag volgens artikel 6bis voor hulpmiddel/aanpassing x     x    
Vraag enkel incontinentiemateriaal x     x   + attest incontinentiemateriaal
Vraag enkel mobiliteitshulpmiddel * x     x   + RIZIV-bundel
W1 (verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs) x     x

 

 
Vraag voor tolk voor doven en slechthorende x     x   + audiogram
Overgang minder- meerderjarigheid  (vraag persoonsvolgend budget) x x x      

* Door de bevoegdheidsoverdracht op 1/01/2019 naar de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behandelt het VAPH enkel nog aanvragen voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Meer informatie vindt u in infonota 1811.

Persoon is al erkend maar wijziging naar aanleiding van nieuwe, bijkomende handicap

Vraag A B C D (met globaal beeld) D Andere
Vraag voor persoonsvolgend budget  x x x      
Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoedprocedure           Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB
Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie           Aanvraag tijdelijk PVB via nood
Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie x x        
Vraag voor herziening persoonsvolgend budget x x x      
Vraag voor herziening prioriteitengroep x   x      
Vraag voor hulpmiddel/aanpassing x     x    
Vraag enkel incontinentiemateriaal x     x   + attest incontinentiemateriaal
Vraag enkel mobiliteitshulpmiddel* x     x   + RIZIV-bundel
W1 (verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs) x     x    
Vraag voor tolk voor doven en slechthorenden x     x   + audiogram

* Door de bevoegdheidsoverdracht op 1/01/2019 naar de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behandelt het VAPH enkel nog aanvragen voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Meer informatie vindt u in infonota 1811.

Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH

Vraag A B C D (met globaal beeld) D Andere
Vraag voor persoonsvolgend budget   x x      
Vraag voor herziening persoonsvolgend budget   x x      
Vraag voor herziening prioriteitengroep      x      
Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoedprocedure           Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB
Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie           Aanvraag tijdelijk PVB via nood
Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie   x        
(Eerste) vraag voor hulpmiddel/aanpassing       x    
Eerste vraag voor hulpmiddel/aanpassing sinds 2002  x*     x    
(Volgende) vraag voor hulpmiddel met een nog niet eerder goedgekeurde algemene doelgroep       x***    
(Volgende) vraag voor hulpmiddel onder een reeds goedgekeurde algemene doelgroep         x***  
(Volgende) vraag voor hulpmiddel waarbij er iets veranderd is aan de beperkingen of de situatie van de persoon       X    
(Volgende vraag voor hulpmiddel) vraag voor enkel incontinentiemateriaal           Attest incontinentiemateriaal
(Volgende vraag voor hulpmiddel) vraag voor enkel mobiliteitshulpmiddel           RIZIV-bundel
W1 (verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs)         x  
Vraag voor tolk voor doven en slechthorenden            Audiogram

* niet als in het dossier al recente of actuele diagnostische gegevens werden aangeleverd

** Door de bevoegdheidsoverdracht op 1/01/2019 naar de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behandelt het VAPH enkel nog aanvragen voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Meer informatie vindt u in infonota 1811.

*** In een aantal situaties is geen module D noodzakelijk, maar kan de persoon met een handicap zelf een eenvoudige aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.
Het motiveren van de algemene doelgroep in het globaal beeld is overbodig wanneer een eerder toegekende functiebeperking of interventieniveau overeenkomt met de gevraagde algemene doelgroep. In welke situaties dit het geval is, is uitgelegd op de pagina eerder toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus.