Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Wanneer welke module indienen?

De status van de erkenning van de persoon met een handicap en de soort aanvraag bepalen welke modules al dan niet moeten ingediend worden. Hieronder vindt u een overzicht.

In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

Aanvragen persoonsvolgend budget (PVB) en individuele materiële bijstand (IMB) voor meerderjarigen

 • Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH.
 • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH.

Aanvragen IMB voor minderjarigen

 • Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap.
 • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH (voor de opstart van de intersectorale toegangspoort).
 • De intersectorale toegangspoort (ITP) van het Agentschap Opgroeien heeft al geoordeeld dat de persoon nood heeft aan handicapspecifieke ondersteuning

Bij gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld PVB en IMB) worden de ‘kruisjes’ gecombineerd en zijn sommige onderdelen (bijvoorbeeld A objectivering handicap) uiteraard gemeenschappelijk.

In onderstaand overzicht kunnen uiteraard niet alle specifieke situaties opgenomen worden. Bij inhoudelijke vragen in een specifieke situatie of bij vragen over de vergoedingen in een concreet dossier, kunt u nog steeds contact opnemen met de provinciale kantoren van het VAPH. Het VAPH kan steeds een bijkomende module opvragen wanneer dat nodig is, ook als deze module volgens de tabel in die situatie niet ingediend moest worden.

Specifieke situaties:

 • Personen die erkend werden door het Rijksfonds of het Fonds 81 maar die sinds 27 juni 1990 (oprichting Vlaams Fonds) geen vraag voor ondersteuning meer indienden, kunnen in twee groepen ingedeeld worden:
  • Personen die wel een PVB hebben, worden in het kader van het aanleveren van de noodzakelijke onderdelen MDV gezien als ‘personen die reeds erkend zijn door het VAPH’.
  • Personen die nog geen PVB hebben, worden in het kader van het aanleveren van de noodzakelijke onderdelen MDV gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’.
 • Personen die als minderjarige toegang kregen tot handicapspecifieke ondersteuning via ITP en als meerderjarige een vraag aan het VAPH willen stellen, worden gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’. ITP werkt immers niet met een erkenning zoals het VAPH dat doet.
 • Personen die beschikken over een PVB via spoedprocedure, die een goedkeuring kregen voor directe financiering via de NAH-procedure of die een goedkeuring kregen voor huurhulpmiddelen voor snel degeneratieve aandoeningen, zijn ‘personen die reeds erkend zijn door het VAPH’.

Aanvragen PVB en IMB voor meerderjarigen

Onderstaande tabellen tonen welke modules of andere documenten door het MDT ingediend moeten worden bij aanvragen voor meerderjarigen. Voor aanvragen PVB spoedprocedure(opent nieuw venster) en een tijdelijk PVB noodprocedure moeten geen modules ingediend worden. Bij een aanvraag voor een huurpakket bij snel degeneratieve aandoeningen moet enkel een module D en een rolstoeladviesrapport (RAR) aangeleverd worden.

Aanvragen IMB voor minderjarigen

Voor minderjarigen kan er enkel een aanvraag voor IMB ingediend worden. Zij kunnen op twee manieren toegang krijgen tot deze ondersteuning. Zij konden reeds erkend zijn door het VAPH voor de opstart van de intersectorale toegangspoort (ITP) of zij kunnen door ITP een goedkeuring hebben voor toegang tot handicapspecifieke ondersteuning. De intersectorale toegangspoort startte in Oost-Vlaanderen op 16 september 2013. In de overige Vlaamse provincies was dit 1 maart 2014. Nu maakt de intersectorale toegangspoort deel uit van het Agentschap Opgroeien.

Bij module D moeten - afhankelijk van de situatie - bepaalde delen wel of niet ingevuld worden. Meer informatie vindt u op de pagina Rubrieken helios onder module D. Daarnaast zijn er een aantal situaties waar geen module D noodzakelijk is, maar waar de vertegenwoordigers van de minderjarige persoon met handicap zelf een eenvoudige aanvraag kan indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.