Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Stap 2: budgetcategorie bepalen

Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie. Een vergelijking van beide budgetcategorieën levert uiteindelijk de toe te wijzen budgetcategorie op.

Stap 2a: Bepalen van de gevraagde budgetcategorie

De gevraagde budgetcategorie kan pas bepaald worden nadat de B- en P-waarden bepaald zijn. In de eerste plaats wordt een totaal aantal punten berekend voor de gevraagde ondersteuning. Dat puntentotaal wordt vervolgens herleid naar een budgetcategorie.

Het totaal aantal punten van de vraag wordt bepaald door het aantal punten horende bij de frequentie, ondersteuningsfunctie én de juiste zorgzwaarte af te lezen. Zo bekomt u een score per ondersteuningsfunctie. Als er meerdere ondersteuningsfuncties gevraagd worden, worden de scores per functie opgeteld. Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de verschillende puntenaantallen die bij elke ondersteuningsfunctie horen. Bovendien werd een exceltool ontwikkeld om deze berekening te kunnen simuleren. Opgelet: deze tool kan enkel gebruikt worden voor aanvragen waarbij een nieuw ZZI ingediend werd (aanvragen die na 17/03/2020 volledig waren).

Collectieve ondersteuningsfuncties

De ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning worden in collectieve settings georganiseerd. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel punten staan ten opzichte van het aantal dagen/nachten, en dit telkens voor verschillende B/P profielen. Naargelang de zorgzwaarteprofielen toenemen en dus de objectieve ondersteuningsnood, zal ook het totale gewicht in punten per ondersteuningsfunctie toenemen.

De profielen in onderstaande tabel zijn minimaal noodzakelijk opdat het gevraagde aantal dagen/nachten uiteindelijk mee zullen opgenomen worden in de vraag. Voor wie uitkomt op een lager B/P profiel dan wat minimaal in de eerste regel staat, worden dag- en woonondersteuning niet meegerekend. 

Dagondersteuning
Aantal dagen per week 1 2 3 4 5 6 7
B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3 1,401583 2,302601 3,203619 4,104637 5,005655 6,006786 7,007917
B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 2,495167 4,099202 5,703238 7,307274 8,911310 10,693571 12,475833
B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 2,842583 4,669958 6,497333 8,324708 10,152083 12,182500 14,212917
B5/P2 3,190917 5,24222 7,293524 9,344827 11,396131 13,67536 15,95458
B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7 3,609833 5,930440 8,251048 10,571655 12,892262 15,470714 18,049167
B3/P5 - B5/P3 - B7/P1- B2/P6- B6/P1 - B2/P7 4,024167 6,611131 9,198095 11,785060 14,372024 17,246429 20,120833
B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 4,342250 7,133696 9,925143 12,716589 15,508036 18,609643 21,711250
B3/P6 - B4/P5 4,660333 7,656262 10,652190 13,648119 16,644048 19,972857 23,301667
B8/P1 - B5/P4 4,965583 8,157744 11,349905 14,542065 17,734226 21,281071 24,827917
B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4 5,271750 8,660732 12,049714 15,438696 18,827679 22,593214 26,358750
B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 5,698000 9,361000 13,024000 16,687000 20,350000 24,420000 28,490000
B3/P7 - B7/P4 - B5/P6 6,249833 10,267583 14,285333 18,303083 22,320833 26,785000 31,249167
B6/P6 - B7/P5 6,525750 10,720875 14,916000 19,111125 23,306250 27,967500 32,628750
B8/P4 6,812667 11,192238 15,571810 19,951381 24,330952 29,197143 34,063333
B4/P7 7,099583 11,663601 16,227619 20,791637 25,355655 30,426786 35,497917
B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 7,386500 12,134964 16,883429 21,631893 26,380357 31,656429 36,932500
B6/P7 7,931000 13,029500 18,128000 23,226500 28,325000 33,990000 39,655000
B8/P6 8,338917 13,699649 19,060381 24,421113 29,781845 35,738214 41,694583
B7/P7 8,903354 14,626939 20,350524 26,074109 31,797693 38,157232 44,516771
B8/P7 9,467792 15,554229 21,640667 27,727104 33,813542 40,576250 47,338958
Woonondersteuning
Aantal dagen per week 1 2 3 4 5 6 7
B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3 1,656417 2,721256 3,786095 4,850935 5,915774 7,098929 8,282083
B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 2,948833 4,844512 6,740190 8,635869 10,531548 12,637857 14,744167
B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B2/P6 - B5/P1 3,359417 5,519042 7,678667 9,838292 11,997917 14,397500 16,797083
B5/P2 3,771083 6,195351 8,619619 11,04389 13,468155 16,16179 18,85542
B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7 4,266167 7,008702 9,751238 12,493774 15,236310 18,283571 21,330833
B3/P5 - B5/P3  – B7/P1- B6/P1 - B2/P6- B2/P7 4,755833 7,813155 10,870476 13,927798 16,985119 20,382143 23,779167
B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 5,131750 8,430732 11,729714 15,028696 18,327679 21,993214 25,658750
B3/P6 - B4/P5 5,507667 9,048310 12,588952 16,129595 19,670238 23,604286 27,538333
B8/P1 - B5/P4 5,868417 9,640970 13,413524 17,186077 20,958631 25,150357 29,342083
B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4 6,230250 10,235411 14,240571 18,245732 22,250893 26,701071 31,151250
B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 6,734000 11,063000 15,392000 19,721000 24,050000 28,860000 33,670000
B3/P7 - B7/P4 - B5/P6 7,386167 12,134417 16,882667 21,630917 26,379167 31,655000 36,930833
B6/P6 - B7/P5 7,712250 12,670125 17,628000 22,585875 27,543750 33,052500 38,561250
B8/P4 8,051333 13,227190 18,403048 23,578905 28,754762 34,505714 40,256667
B4/P7 8,390417 13,784256 19,178095 24,571935 29,965774 35,958929 41,952083
B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 8,729500 14,341321 19,953143 25,564964 31,176786 37,412143 43,647500
B6/P7 9,373000 15,398500 21,424000 27,449500 33,475000 40,170000 46,865000
B8/P6 9,855083 16,190494 22,525905 28,861315 35,196726 42,236071 49,275417
B7/P7 10,522146 17,286382 24,050619 30,814856 37,579092 45,094911 52,610729
B8/P7 11,189208 18,382271 25,575333 32,768396 39,961458 47,953750 55,946042

Individuele ondersteuningsfuncties

Praktische hulp en globale individuele ondersteuning worden uitgedrukt in uren. De eerste uren krijgen telkens een hogere puntenwaarde, de volgende uren krijgen een andere (meestal lagere) waarde, enz. Vervolgens wordt een optelling gemaakt van deze punten om tot een totale som te komen voor de individuele ondersteuningsfunctie.

Voorbeeld

Marie vraagt 10 uur praktische ondersteuning per week. Daarvoor rekenen we vier uren aan 2,0696 punten. De daaropvolgende zes uren worden aan 1,9448 punten gerekend. In totaal krijgen we zo de som van 8,2784 punten (de eerste vier uren) en 11,6688 punten (de volgende zes). De tien uur praktische ondersteuning worden dus omgezet naar 19,97472 punten op jaarbasis.

Praktische hulp
Aantal uren per week Personeelspunten (jaarbasis)
De eerste 4 uren 2,0696
De daaropvolgende 8 uren 1,9448
De daaropvolgende 15 uren 1,534
De daaropvolgende 20 uren 1,1388
De daaropvolgende 20 uren 0,7644
De resterende uren 0,5616
Globale individuele ondersteuning
Aantal uren per week Personeelspunten (jaarbasis)
De eerste 10 uren 2,6976
De daaropvolgende uren 2,5803

Psychosociale ondersteuning wordt uitgedrukt in begeleidingen. De duurtijd van een begeleiding varieert tussen 1 en 2 uur. Niet elke begeleiding duurt even lang. Soms is er nood aan wat uitgebreidere ondersteuning en in andere periodes zal dat wat minder mogen zijn. Daarom worden één en twee uur vertaald naar één begeleiding. Drie en vier uren worden vertaald naar twee begeleidingen per week.

Psychosociale ondersteuning (max. 2 begeleidingen per week)
Aantal begeleidingen per week Personeelspunten (jaarbasis)
1 begeleiding per week 7,7401
2 begeleidingen per week 10,25

Permanentie

Oproepbare permanentie wordt telkens aan 4,5 punten berekend op voorwaarde dat de persoon minimaal een P3 toegekend krijgt. Als de persoon op P0, P1 of P2 uitkomt, wordt de oproepbare permanentie niet meegenomen in het totaal puntenaantal.

Stap 2b: Geobjectiveerde budgetcategorie bepalen

De geobjectiveerde budgethoogte wordt bepaald op basis van de B- en P-waarden die u als inschaler bepaalt. Welke geobjectiveerde budgetcategorie correspondeert met welke combinatie van B- en P-waarden, kunt u aflezen in onderstaande tabel.

Geobjectiveerde budgetcategorie
Budgetcategorie Minimale B/P-combinaties Aantal zorggebonden punten (bovengrens) Aantal zorggebonden punten (ondergrens)
1 B1/P0 - B1/P1 - B1/P2 7,750000 7,730000
2 B2/P0 - B2/P1 - B2/P2 - B1/P3 10,260000 7,750001
3 B3/P0 - B3/P1 -  B3/P2 - B2/P3 15,290000 10,260001
4 B4/P0 21,260000 15,290001
5 B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 27,220000 21,260001
6 B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 - B6/P1 31,010000 27,220001
7 B5/P2 34,810000 31,010001
8 B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1P6 - B1/P7 39,380000 34,810001
9 B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7 43,900000 39,380001
10 B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 47,370000 43,900001
11 B3/P6 - B4/P5 50,840000 47,370001
12 B5/P4 - B8/P1 54,170000 50,840001
13 B5/P5 - B8/P2 - B7/P3 - B6/P4 57,510000 54,170001
14 B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 62,160000 57,510001
15 B7/P4 65,170000 62,160001
16 B7/P4 - B5/P6 - B3/P7 68,180000 65,170001
17 B6/P6 - B7/P5 71,190000 68,180001
18 B8/P4 74,320000 71,190001
19 B4/P7 77,450000 74,320001
20 B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 80,580000 77,450001
21 B6/P7 86,520000 80,580001
22 B8/P6 90,970000 86,520001
23 B7/P7 97,127500 90,970001
24 B8/P7 103,285000 97,127501

Stap 2c: Toe te wijzen budgetcategorie bepalen

De toegewezen budgetcategorie wordt als volgt bepaald:

  • Als de gevraagde budgetcategorie hoger is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de geobjectiveerde budgetcategorie toegewezen.
  • Als de gevraagde budgetcategorie lager is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de gevraagde budgetcategorie toegewezen

Bij die redenering wordt rekening gehouden met twee basispremissen: Een persoon met een handicap krijgt niet meer budget dan wat hij vraagt en hij krijgt niet meer budget dan wat hij nodig heeft op basis van zijn zorgzwaarteprofiel.

Documenten