Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Stap 2: budgetcategorie bepalen

Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie. Een vergelijking van beide budgetcategorieën levert uiteindelijk de toe te wijzen budgetcategorie op.

Stap 2a: Bepalen van de gevraagde budgetcategorie

De gevraagde budgetcategorie kan pas bepaald worden nadat de B- en P-waarden bepaald zijn. In de eerste plaats wordt een totaal aantal punten berekend voor de gevraagde ondersteuning. Dat puntentotaal wordt vervolgens herleid naar een budgetcategorie.

Het totaal aantal punten van de vraag wordt bepaald door het aantal punten horende bij de frequentie, ondersteuningsfunctie én de juiste zorgzwaarte af te lezen. Zo bekomt u een score per ondersteuningsfunctie. Als er meerdere ondersteuningsfuncties gevraagd worden, worden de scores per functie opgeteld. Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de verschillende puntenaantallen die bij elke ondersteuningsfunctie horen. Bovendien werd een exceltool ontwikkeld om deze berekening te kunnen simuleren. Opgelet: deze tool kan enkel gebruikt worden voor aanvragen waarbij een nieuw ZZI ingediend werd (aanvragen die na 17/03/2020 volledig waren).

Collectieve ondersteuningsfuncties

De ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning worden in collectieve settings georganiseerd. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel punten staan ten opzichte van het aantal dagen/nachten, en dit telkens voor verschillende B/P profielen. Naargelang de zorgzwaarteprofielen toenemen en dus de objectieve ondersteuningsnood, zal ook het totale gewicht in punten per ondersteuningsfunctie toenemen.

De profielen in onderstaande tabel zijn minimaal noodzakelijk opdat het gevraagde aantal dagen/nachten uiteindelijk mee zullen opgenomen worden in de vraag. Voor wie uitkomt op een lager B/P profiel dan wat minimaal in de eerste regel staat, worden dag- en woonondersteuning niet meegerekend. 

Dagondersteuning
B/P-profiel

Aantal dagen per week

1

2

3

4

5

6

7

B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3

1,401583

2,302601

3,203619

4,104637

5,005655

6,006786

7,007917

B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0

2,495167

4,099202

5,703238

7,307274

8,911310

10,693571

12,475833

B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1

2,842583

4,669958

6,497333

8,324708

10,152083

12,182500

14,212917

B5/P2

3,190917

5,24222

7,293524

9,344827

11,396131

13,67536

15,95458

B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7

3,609833

5,930440

8,251048

10,571655

12,892262

15,470714

18,049167

B3/P5 - B5/P3 - B7/P1- B2/P6- B6/P1 - B2/P7

4,024167

6,611131

9,198095

11,785060

14,372024

17,246429

20,120833

B6/P3 - B4/P4 - B7/P2

4,342250

7,133696

9,925143

12,716589

15,508036

18,609643

21,711250

B3/P6 - B4/P5

4,660333

7,656262

10,652190

13,648119

16,644048

19,972857

23,301667

B8/P1 - B5/P4

4,965583

8,157744

11,349905

14,542065

17,734226

21,281071

24,827917

B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4

5,271750

8,660732

12,049714

15,438696

18,827679

22,593214

26,358750

B8/P3 - B6/P5 - B4/P6

5,698000

9,361000

13,024000

16,687000

20,350000

24,420000

28,490000

B3/P7 - B7/P4 - B5/P6

6,249833

10,267583

14,285333

18,303083

22,320833

26,785000

31,249167

B6/P6 - B7/P5

6,525750

10,720875

14,916000

19,111125

23,306250

27,967500

32,628750

B8/P4

6,812667

11,192238

15,571810

19,951381

24,330952

29,197143

34,063333

B4/P7

7,099583

11,663601

16,227619

20,791637

25,355655

30,426786

35,497917

B8/P5 - B7/P6 - B5/P7

7,386500

12,134964

16,883429

21,631893

26,380357

31,656429

36,932500

B6/P7

7,931000

13,029500

18,128000

23,226500

28,325000

33,990000

39,655000

B8/P6

8,338917

13,699649

19,060381

24,421113

29,781845

35,738214

41,694583

B7/P7

8,903354

14,626939

20,350524

26,074109

31,797693

38,157232

44,516771

B8/P7

9,467792

15,554229

21,640667

27,727104

33,813542

40,576250

47,338958

Woonondersteuning
B/P-profiel

Aantal dagen per week

1

2

3

4

5

6

7

B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3

1,656417

2,721256

3,786095

4,850935

5,915774

7,098929

8,282083

B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0

2,948833

4,844512

6,740190

8,635869

10,531548

12,637857

14,744167

B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B2/P6 - B5/P1

3,359417

5,519042

7,678667

9,838292

11,997917

14,397500

16,797083

B5/P2

3,771083

6,195351

8,619619

11,04389

13,468155

16,16179

18,85542

B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7

4,266167

7,008702

9,751238

12,493774

15,236310

18,283571

21,330833

B3/P5 - B5/P3  – B7/P1- B6/P1 - B2/P6- B2/P7

4,755833

7,813155

10,870476

13,927798

16,985119

20,382143

23,779167

B6/P3 - B4/P4 - B7/P2

5,131750

8,430732

11,729714

15,028696

18,327679

21,993214

25,658750

B3/P6 - B4/P5

5,507667

9,048310

12,588952

16,129595

19,670238

23,604286

27,538333

B8/P1 - B5/P4

5,868417

9,640970

13,413524

17,186077

20,958631

25,150357

29,342083

B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4

6,230250

10,235411

14,240571

18,245732

22,250893

26,701071

31,151250

B8/P3 - B6/P5 - B4/P6

6,734000

11,063000

15,392000

19,721000

24,050000

28,860000

33,670000

B3/P7 - B7/P4 - B5/P6

7,386167

12,134417

16,882667

21,630917

26,379167

31,655000

36,930833

B6/P6 - B7/P5

7,712250

12,670125

17,628000

22,585875

27,543750

33,052500

38,561250

B8/P4

8,051333

13,227190

18,403048

23,578905

28,754762

34,505714

40,256667

B4/P7

8,390417

13,784256

19,178095

24,571935

29,965774

35,958929

41,952083

B8/P5 - B7/P6 - B5/P7

8,729500

14,341321

19,953143

25,564964

31,176786

37,412143

43,647500

B6/P7

9,373000

15,398500

21,424000

27,449500

33,475000

40,170000

46,865000

B8/P6

9,855083

16,190494

22,525905

28,861315

35,196726

42,236071

49,275417

B7/P7

10,522146

17,286382

24,050619

30,814856

37,579092

45,094911

52,610729

B8/P7

11,189208

18,382271

25,575333

32,768396

39,961458

47,953750

55,946042

Individuele ondersteuningsfuncties

Praktische hulp en globale individuele ondersteuning worden uitgedrukt in uren. De eerste uren krijgen telkens een hogere puntenwaarde, de volgende uren krijgen een andere (meestal lagere) waarde, enz. Vervolgens wordt een optelling gemaakt van deze punten om tot een totale som te komen voor de individuele ondersteuningsfunctie.

Voorbeeld

Marie vraagt 10 uur praktische ondersteuning per week. Daarvoor rekenen we vier uren aan 2,0696 punten. De daaropvolgende zes uren worden aan 1,9448 punten gerekend. In totaal krijgen we zo de som van 8,2784 punten (de eerste vier uren) en 11,6688 punten (de volgende zes). De tien uur praktische ondersteuning worden dus omgezet naar 19,97472 punten op jaarbasis.

Praktische hulp
Aantal uren per weekPersoneelspunten (jaarbasis)
De eerste 4 uren

2,0696

De daaropvolgende 8 uren

1,9448

De daaropvolgende 15 uren

1,534

De daaropvolgende 20 uren

1,1388

De daaropvolgende 20 uren

0,7644

De resterende uren

0,5616

Globale individuele ondersteuning
Aantal uren per weekPersoneelspunten (jaarbasis)
De eerste 10 uren

2,6976

De daaropvolgende uren

2,5803

Psychosociale ondersteuning wordt uitgedrukt in uren. De eerste twee uren krijgen een andere puntenwaarde dan de volgende uren. Voor het eerste en tweede uur psychosociale ondersteuning worden de zorggebonden punten voor psychosociale ondersteuning meegenomen. De overige gevraagde uren individuele psychosociale ondersteuning worden meegeteld bij globale individuele ondersteuning.

Psychosociale ondersteuning
Aantal uren per weekPersoneelspunten (jaarbasis)
1 uur per week

7,7401

2 uren per week

10,25

Permanentie

Oproepbare permanentie wordt telkens aan 4,5 punten berekend op voorwaarde dat de persoon minimaal een P3 toegekend krijgt. Als de persoon op P0, P1 of P2 uitkomt, wordt de oproepbare permanentie niet meegenomen in het totaal puntenaantal.

Stap 2b: Geobjectiveerde budgetcategorie bepalen

De geobjectiveerde budgethoogte wordt bepaald op basis van de B- en P-waarden die u als inschaler bepaalt. Welke geobjectiveerde budgetcategorie correspondeert met welke combinatie van B- en P-waarden, kunt u aflezen in onderstaande tabel.

Geobjectiveerde budgetcategorie
BudgetcategorieMinimale B/P-combinatiesAantal zorggebonden punten (bovengrens)Aantal zorggebonden punten (ondergrens)
1B1/P0 - B1/P1 - B1/P2

7,750000

7,730000

2B2/P0 - B2/P1 - B2/P2 - B1/P3

10,260000

7,750001

3B3/P0 - B3/P1 -  B3/P2 - B2/P3

15,290000

10,260001

4B4/P0

21,260000

15,290001

5B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0

27,220000

21,260001

6B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 - B6/P1

31,010000

27,220001

7B5/P2

34,810000

31,010001

8B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1P6 - B1/P7

39,380000

34,810001

9B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7

43,900000

39,380001

10B6/P3 - B4/P4 - B7/P2

47,370000

43,900001

11B3/P6 - B4/P5

50,840000

47,370001

12B5/P4 - B8/P1

54,170000

50,840001

13B5/P5 - B8/P2 - B7/P3 - B6/P4

57,510000

54,170001

14B8/P3 - B6/P5 - B4/P6

62,160000

57,510001

15B7/P4

65,170000

62,160001

16B7/P4 - B5/P6 - B3/P7

68,180000

65,170001

17B6/P6 - B7/P5

71,190000

68,180001

18B8/P4

74,320000

71,190001

19B4/P7

77,450000

74,320001

20B8/P5 - B7/P6 - B5/P7

80,580000

77,450001

21B6/P7

86,520000

80,580001

22B8/P6

90,970000

86,520001

23B7/P7

97,127500

90,970001

24B8/P7

103,285000

97,127501

Stap 2c: Toe te wijzen budgetcategorie bepalen

De toegewezen budgetcategorie wordt als volgt bepaald:

  • Als de gevraagde budgetcategorie hoger is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de geobjectiveerde budgetcategorie toegewezen.
  • Als de gevraagde budgetcategorie lager is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de gevraagde budgetcategorie toegewezen

Bij die redenering wordt rekening gehouden met twee basispremissen: Een persoon met een handicap krijgt niet meer budget dan wat hij vraagt en hij krijgt niet meer budget dan wat hij nodig heeft op basis van zijn zorgzwaarteprofiel.

Documenten