Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Erkenning aanvragen

Een dienst of organisatie die als multidisciplinair team erkend wil worden door het VAPH, moet daarvoor een aanvraag indienen. Uit de aanvraag moet blijken dat het team voldoet aan de voorwaarden vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991.

Formulieren