Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Soorten erkenningen

Basiserkenning

Met een basiserkenning kan een MDT multidisciplinaire verslagen opmaken voor vragen voor een persoonsvolgend budget (PVB). 

Naast die basiserkenning kan een team ook voor een aantal specifieke domeinen een erkenning aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een specifieke erkenning is de basiserkenning een vereiste.

Specifieke erkenningen

  • Erkenning individuele materiële bijstand (IMB)
    Teams die adviesrapporten willen opmaken voor hulpmiddelen en aanpassingen, moeten een opleiding volgen waarin de methode voor adviesverlening wordt toegelicht die door het VAPH werd ontwikkeld.
    Daarnaast moet een van de leden van het gespecialiseerd IMB-team een hulpmiddelendeskundige zijn. Een hulpmiddelendeskundige is minstens een gediplomeerde ergotherapeut of een bachelor die kan aantonen dat hij ervaring heeft in het advies verlenen over individuele materiële bijstand.
     
  • Erkenning huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen
    Voor personen met een snel degeneratieve aandoening (bijvoorbeeld ALS) worden hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening sinds 1 januari 2019 aangeboden in een huursysteem in plaats van een aankoopsysteem. MDT’s met erkenning individuele materiële bijstand die door de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) erkend zijn als gespecialiseerd rolstoeladviesteam (RAT), worden van rechtswege bijkomend erkend voor het opmaken van aanvragen voor huurhulpmiddelen voor personen met een snel degeneratieve aandoening. Om erkend te blijven moeten deze gespecialiseerde teams voor snel degeneratieve aandoeningen voldoen aan een aantal voorwaarden opgenomen in art. 12 en 13 van het BVR betreffende de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computer en omgevingsbediening voor personen met een snel degeneratieve aandoening van 21 december 2018.