Verklaring over het laattijdig vervolledigen van een dossier door overmacht

november 2022
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier verklaart u als multidisciplinair team aan het VAPH waarom de gegevens voor een bepaald dossier niet binnen de gestelde termijn kunnen worden ingediend.