Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Configuraties

Sommige hulpmiddelen zijn eerder een configuratie van een toestel met een of meerdere aanvullingen, afgestemd op iemands persoonlijke noden. In de refertelijst zijn deze aanvullingen opgenomen als aparte referterubrieken. Om de aanvragen van dergelijke hulpmiddelen met aanvullingen te vereenvoudigen, worden deze configuraties, voor aanvragen vanaf 1 april 2023, als één geheel behandeld waarbij de refertebedragen van het hulpmiddel en de aanvullingen worden samengeteld.

Motivering

Bij de aanvraag van een configuratie moet elke aanvulling apart worden gemotiveerd. Een aanvulling wordt enkel goedgekeurd als er aan de voorwaarden vermeld in artikel 4 (noodzaak, gebruiksfrequentie …) van het IMB-besluit is voldaan. 

Tegemoetkoming

Om de configuratie te betalen, worden de verschillende bedragen op de factuur samengeteld. Betalingen worden niet opgesplitst per referterubriek. Elke aanvulling moet wel goedgekeurd zijn en apart vermeld worden op de factuur. Een goedgekeurde aanvulling die niet vermeld wordt op de factuur, kan niet worden betaald. Het kan wel zijn dat de aanvulling geleverd wordt en vermeld staat op de factuur, maar dat er geen apart bedrag voor wordt aangerekend omdat deze inbegrepen zat in een globale prijs. In dat geval wordt de tegemoetkoming wel uitbetaald.

Als er een basiskost van toepassing is, wordt die in mindering gebracht van de totale prijs (= de som van de bedragen die volgens de goedkeuring in aanmerking komen voor terugbetaling).

In de hulpmiddelenfiches wordt vermeld of het hulpmiddel terugbetaald kan worden in een configuratie en met welke aanvullingen. 

Om de meerkost bovenop de toegekende refertebedragen te bepalen, worden de refertebedragen van de referterubriek en van de aanvullingen samengeteld. Als de totale kostprijs van het hulpmiddel en de aanvullingen 300 euro meer bedraagt dan de samengetelde refertebedragen, kan een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ) gemotiveerd en gevraagd worden aan de bijzondere bijstandscommissie (BBC).

Voorbeelden

  • Voor de aanvraag van een statische matras (€ 389,89) met een 30°-zijligkussen (€ 189) en een zwevende hielenkussen (€ 126) kan een goedkeuring verleend worden van € 704,89 voor zover de noodzaak van zowel de matras als van beide aanvullingen is aangetoond. 
  • Voor een autoaanpassing bestaande uit een bodemverlaging (refertebedrag: € 9.187,50) en een elektrische lier (€ 1.365) kan in totaal een tegemoetkoming verleend worden van € 10.552,50. Als het bedrag op de factuur meer dan € 10.852,50 bedraagt, kan een aanvraag in het kader van een ZUZ ingediend worden. 

Hernieuwing van een configuratie

De hernieuwing van een configuratie kan worden aangevraagd via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Als er bij de nieuwe aankoop een of meerdere aanvullingen worden toegevoegd aan de configuratie die nog niet bij de vorige configuratie werden aangevraagd, volstaat het om de noodzaak van deze extra aanvullingen te motiveren op het aanvraagformulier. Daarvoor is dan geen aparte module D nodig. Als voor zo’n aanvraag toch een module D wordt bezorgd, zal het VAPH daarvoor geen vergoeding uitbetalen aan het MDT.