Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Goedkoopste adequate oplossing

Het VAPH streeft ernaar de middelen die het ter beschikking heeft om haar maatschappelijke opdrachten uit te voeren zo efficiënt mogelijk te besteden. Vanuit die visie heeft het agentschap samen met de leden van de permanente werkgroep hulpmiddelen een aantal logische principes afgetoetst die ook van belang zijn bij de advisering van hulpmiddelen door een MDT.

Een oplossing moet in de eerste plaats adequaat zijn.

Als u adviseert, dan moet u in de eerste plaats een adequate oplossing adviseren aan de persoon met een handicap. Het VAPH betaalt enkel adequate oplossingen.

Een adequate oplossing is een oplossing die een probleemactiviteit op een kwalitatieve manier toch mogelijk maakt. Kwaliteit (duurzaamheid, gebruiksgemak …) is een essentieel kenmerk van een adequate oplossing. Daarnaast kan er ook maar sprake zijn van een adequate oplossing als u bij de advisering rekening houdt met het geheel aan probleemactiviteiten en zorgvragen die aanwezig zijn.

Als er meerdere adequate oplossingen mogelijk zijn, houdt u bij de advisering rekening met de goedkoopste adequate oplossing.

Eigenschappen die kostenverhogend werken zonder dat ze de oplossing meer adequaat maken voor de persoon met een handicap, komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het is wel mogelijk om een duurder adequaat hulpmiddel te adviseren als de gebruiker bereid is het prijsverschil zelf te betalen. Het duurdere hulpmiddel moet dan wel onder dezelfde referteklasse (de omschrijving in de refertelijst die bij een bepaald refertebedrag hoort) thuishoren als het goedkoopste adequate hulpmiddel.

Het principe ‘goedkoopste adequate oplossing’ moet dus gebruikt worden om een keuze te maken tussen verschillende adequate oplossingen. Als de aanvrager tijdens het adviesproces toch voor een duurdere oplossing kiest, moet die oplossing wel minimaal dezelfde relevante functionaliteit(en) hebben als de goedkoopste adequate oplossing en dat moet aangetoond worden in het adviesrapport.

Bij die afweging moet rekening gehouden worden met een aantal (logische) principes:

  • Wanneer de oplossing uit een pakket hulpmiddelen bestaat, moet rekening gehouden worden met het totale kostenplaatje.
  • Het is mogelijk dat een oplossing die duurder is, in de praktijk langer blijkt mee te gaan waardoor ze op langere termijn voordeliger is. De vooropgestelde gemiddelde gebruiksduur of ‘refertetermijn’ is belangrijk.
  • De referterubrieken voor gespecialiseerde hard- en software die deel uitmaken van eenzelfde ICT-oplossing, moeten samen bekeken worden. Zo kan er rekening gehouden worden met criteria zoals technische compatibiliteit en kwalitatieve support door een en dezelfde leverancier.