Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik bij een zorgaanbieder

Bij de aanvraag van een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u in module D in een keuzeveld steeds aangeven of het hulpmiddel of de aanpassing waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt, bedoeld is voor gebruik thuis of bij een zorgaanbieder.

Onder een zorgaanbieder verstaan we in dit geval georganiseerde, professionele zorg die zich richt op meerdere cliënten die niet noodzakelijk verwanten zijn. Dat zijn vergunde zorgaanbieders, ouderinitiatieven, rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, serviceflats, woonzorgcentra en rustoorden voor bejaarden. Bij de motivering in module D moet u altijd in detail verduidelijken welke vorm van ondersteuning de cliënt krijgt en over welke specifieke zorgaanbieder het gaat.

De situaties die niet onder de bovenstaande omschrijving van een zorgaanbieder passen, beschouwen we als gebruik thuis. In de motivering moet u de situatie verder in detail toelichten.

Hulpmiddelen die van thuis meegenomen worden naar een zorgaanbieder en op beide plaatsen gebruikt worden, moeten aangevinkt worden als hulpmiddelen voor gebruik thuis. Bij de motivering moet dan vermeld worden dat ze zowel thuis als bij de zorgaanbieder gebruikt worden.