Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Stopzetting van een aanvraag

Een lopende aanvraag waarvoor het VAPH nog geen beslissing nam, kan stopgezet worden als de aanvrager daarvoor kiest. Daarvoor is geen motivering nodig. De stopzetting moet wel schriftelijk en met een originele handtekening van de aanvrager (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger) of via mijnvaph.be meegedeeld worden aan het provinciaal kantoor. Een stopzetting kan enkel door de aanvrager gebeuren en mag niet via Helios verstuurd worden.

Belangrijk

Als iemand later toch opnieuw een aanvraag wilt indienen voor hetzelfde hulpmiddel, dan kan dat. De vroegste datum waarop een factuur kan vergoed worden zal dan wellicht wel een andere (latere) datum zijn dan bij de eerdere aanvraag. Wanneer bij de eerdere aanvraag het hulpmiddel al aangekocht werd, dan bestaat de kans dus dat die factuur niet meer kan vergoed worden bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting.

Documenten

Infonota INF/ATH/19/32 - Stopzetting aanvragen en module C bij continuering zorg/PAB