Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Stopzetting van een aanvraag

Een lopende aanvraag waarvoor het VAPH nog geen beslissing nam, kan worden stopgezet als de aanvrager daarvoor kiest. Daarvoor is geen motivering nodig. De stopzetting moet wel schriftelijk en met een originele handtekening van de aanvrager (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger) of via het e-loket mijnvaph.be meegedeeld worden aan het provinciaal kantoor. Een stopzetting kan alleen door de aanvrager gebeuren en mag niet via Helios verstuurd worden.

Belangrijk

Als iemand later toch opnieuw een aanvraag wil indienen voor hetzelfde hulpmiddel, dan kan dat. De vroegste datum waarop een factuur vergoed kan worden, zal dan wellicht een andere (latere) datum zijn dan bij de eerdere aanvraag. Als bij de eerdere aanvraag het hulpmiddel al werd aangekocht, bestaat de kans dat die factuur niet meer vergoed kan worden bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting.