Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Recupelbijdrage

Sinds juli 2001 voorziet de wetgeving in een aanvaardingsplicht voor producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten. De vzw Recupel organiseert in gans België de inzameling en de recyclage van de zogenaamde Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Recupel werkt nauw samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische verwerking van de afgedankte apparaten. De financiering van die activiteiten wordt gewaarborgd door de recupelbijdrage die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw toestel.

De recupelbijdrage kan dus gezien worden als een soort belasting. Het VAPH betaalt ook de belasting op de toegevoegde waarde (btw) en kan in diezelfde optiek ook de recupelbijdrage terugbetalen (binnen het refertebedrag). Deze regel is algemeen en geldt dus voor alle elektrische of elektronische apparaten.