Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000