[Video] Starten met het persoonsvolgend budget in Vlaamse Gebarentaal

Duurtijd:
7 minuten 22 seconden

Video zonder geluid

Bent u meerderjarig, hebt u een handicap en hebt u nood aan ondersteuning? Krijgt u eventueel al hulp van familie, vrienden, vrijwilligers en diensten voor rechtstreeks toegankelijk hulp, maar is dat niet voldoende?

Dan is een persoonsvolgend budget misschien iets voor u.

Een persoonsvolgend budget of PVB is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij zorgaanbieders die door het VAPH vergund zijn.

U krijgt niet zomaar een persoonsvolgend budget. Dat moet u eerst aanvragen bij het VAPH.

Hebt u een persoonsvolgend budget aangevraagd en van het VAPH een brief gekregen met de boodschap dat u een budget ter beschikking wordt gesteld? Dan kunt u met dat budget ondersteuning kopen.

Hoe begint u daaraan? We leggen het u uit.

Eerst kiest u welke ondersteuning u wilt kopen en hoe vaak u die ondersteuning wilt. U kunt kiezen uit dagondersteuning, woonondersteuning en individuele ondersteuning.

U kiest uit drie soorten ondersteuning.

Dagondersteuning bestaat uit begeleiding en permanentie in groep overdag.

U kiest uit drie soorten ondersteuning.

Woonondersteuning bestaat uit begeleiding en permanentie in groep 's nachts, inclusief 's ochtends en 's avonds.

U kiest uit drie soorten ondersteuning.

Individuele ondersteuning is een-op-eenbegeleiding gedurende een aantal uur per week.

Als u weet welke ondersteuning u wilt kopen en hoe vaak, dan gaat u op zoek naar personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen geven.

Dat kan een zorgaanbieder zijn die vergund is door het VAPH, maar bijvoorbeeld ook een thuiszorgdienst om u te helpen in het huishouden, een vervoersbedrijf om uw vervoer te regelen of een persoon die u individueel begeleidt.

Organisaties of personen kunnen u niet zomaar ondersteuning geven. U moet eerst overeenkomsten sluiten.

Het is belangrijk dat u minstens één overeenkomst sluit binnen de vier maanden nadat u van het VAPH een brief hebt gekregen waarin staat dat u een budget ter beschikking wordt gesteld.

Vindt u het moeilijk om zelf een keuze te maken of om overeenkomsten te sluiten? Dan kunt u hulp vragen aan een bijstandsorganisatie.

Om te betalen voor het lidgeld en de dienstverlening van een bijstandsorganisatie kunt u uw persoonsvolgend budget gebruiken.

U kunt op twee manieren betalen voor uw ondersteuning: met een voucher of in cash. U kunt ook kiezen voor een combinatie van voucher en cash.

Door het VAPH vergunde zorgaanbieders kunt u zowel met een voucher als in cash betalen. Andere organisaties of personen kunt u alleen cash betalen.

Als u kiest voor een voucher, dan regelt de zorgaanbieder de betaling rechtstreeks met het VAPH en hoeft u verder niets te doen.

Als u kiest voor cash, dan krijgt u eenmalig een voorschot van een kwart van uw budget op een aparte bankrekening. Zo kunt u uw eerste rekeningen betalen zonder dat u dat geld zelf moet voorschieten.

U moet uw facturen bezorgen aan het VAPH. Het VAPH betaalt u de gemaakte kosten terug op de aparte bankrekening.

Een deeltje van uw cashbudget kunt u helemaal vrij besteden. U hoeft niet te verantwoorden waaraan u dat geld uitgeeft.

Omdat u zelf uw administratie regelt, ontvangt u boven op uw budget een percentage beheerskosten. Die kunt u ook inzetten om ondersteuning te kopen.

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u uw overeenkomsten en de besteding van uw budget gemakkelijk zelf opvolgen.

Meer informatie over de besteding van een persoonsvolgend budget vindt u op de website van het VAPH. U vindt er ook contactgegevens van zorgaanbieders die vergund zijn door het VAPH en van bijstandsorganisaties die u kunnen helpen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH. U vindt alle contactgegevens op www.vaph.be/contacteer-ons.

U kunt een brief schrijven, het contactformulier gebruiken, mailen of bellen. U kunt ook via de afstandstolkendienst of teletolk met het VAPH contact opnemen.