Nieuws

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget. Ze zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een online vragenlijst.

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

  Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Vernieuwde VAPH-brochures

  Enkele brochures van het VAPH werden herwerkt. Wilt u meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp of het zorgzwaarte-instrument? Die vindt u niet alleen online, maar ook op papier.

 • Een persoonlijke-assistentiebudget combineren in de zomer

  Combineert u een persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum, en maakt u daar in de zomermaanden minder gebruik van? Geef dat door aan het VAPH. Dan wordt uw budget aangepast.

 • Mogelijkheden op vakantie met een persoonlijk budget

  Als houder van een persoonlijk budget hebt u verschillende mogelijkheden om in de vakantie uw zorg en ondersteuning te organiseren. Dit artikel behandelt drie mogelijkheden: een persoonlijk assistent, een vrijwilliger, of een jobstudent.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Aanpassing richtlijnen PAB en bestedingsregels PVB

  Er werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de richtlijnen voor de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de bestedingsregels voor het persoonsvolgend budget (PVB).

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Een persoonlijke-assistentiebudget combineren met andere zorg en ondersteuning

  Een persoonlijke-assistentiebudget kan gecombineerd worden met bepaalde andere vormen van zorg en ondersteuning. Welke combinaties zijn mogelijk, hoe gaat dat concreet in zijn werk, wat moet u wanneer melden aan het VAPH …? 

 • Kleinschalige initiatieven: warme zorg en sociaal ondernemerschap

  Het VAPH stimuleert sociaal ondernemerschap in al zijn verscheidenheid. Ook kleinschalige initiatieven vormen een meerwaarde in het aanbod voor mensen met een handicap. Ze bieden vaak warme, persoonlijke zorg en ondersteuning op maat.

 • Vernieuwde brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’

  Wat is een persoonsvolgend budget (PVB), wie komt ervoor in aanmerking, hoe kunt u het aanvragen? Een antwoord op die en nog meer vragen vindt u niet alleen op de VAPH-site, maar ook in de vernieuwde brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’.

 • Eindejaarspremie 2021 en 2022 voor assistenten en begeleiders

  Bent u houder van een persoonlijk budget en stelt u een persoonlijk assistent of individueel begeleider tewerk via een arbeidsovereenkomst? Dan bent u verplicht die een eindejaarspremie te betalen. We informeren u over de premies van 2021 en 2022.