Nieuws

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • 110 initiatieven geselecteerd voor deelname aan pilootfase RTH

  Vorig jaar werd een oproep gelanceerd voor een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 110 initiatieven werden geselecteerd om in 2023 nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp te ontwikkelen en uit te proberen.

 • Roos (5) vindt dankzij GIO haar plek in de kleuterklas

  Kan uw kind wat extra steun gebruiken op overgangsmomenten naar de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar? Globale individuele ondersteuning (GIO) maakt het verschil. GIO biedt een mengvorm van stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten. Mama...

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: voor wie af en toe hulp nodig heeft

  Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.

 • Zorgwijs breidt uit met rechtstreeks toegankelijke hulp

  Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget. Vanaf nu maken ook aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hun aanbod bekend op Zorgwijs.be.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp in de praktijk

  De vierjarige Roos met het syndroom van Down kan naar een gewone kleuterschool met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Ouders van een baby die drie maanden te vroeg werd geboren, schakelden rechtstreeks toegankelijke hulp in toen hun zoontje naar huis mocht. De 23-jarige Jolan...

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari. Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp vernieuwd

  De brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp werd vernieuwd. In de brochure leest u welke vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp er zijn, wie er gebruik van kan maken en op welke manier, hoeveel hulp u kunt krijgen en wat u ervoor betaalt.

 • Sluiting van de scholen en begeleidende maatregelen om de gevolgen voor de MFC's te beperken

  Het Overlegcomité van vrijdag 3 december besliste om voor de leerlingen van het basisonderwijs de lessen op te schorten vanaf 18 december tot de kerstvakantie. Aan de ouders wordt gevraagd om in die week de kinderen thuis op te vangen om de viruscirculatie te verminderen.

 • Boosterprik voor personeel en gebruikers (update 03/12/2021)

  Via de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 3 december 2021 willen we een rechtzetting doen van de eerder gecommuniceerde leeftijdsgrens voor de boosterprik. Die kan toegediend worden vanaf de leeftijd van 18 jaar en niet vanaf 12 jaar zoals vermeld...

 • VAPH-ondersteuning: de mogelijkheden toegelicht in nieuwe animatiefilmpjes

  Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap. Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden. Daarom toont het VAPH graag de verschillende mogelijkheden in twee vlotte, heldere animatiefilmpjes.  

 • Boosterprik voor personeel en gebruikers

  Vlak voor de herfstvakantie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kan uw zorgverlener uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Gisteren werd beslist dat ook gebruikers (vanaf 12 jaar) van...

 • Covid Safe Ticket bij residentiële VAPH-zorgaanbieders

  Sinds 30 oktober 2021 is het toegestaan dat residentiële zorgaanbieders binnen de VAPH-sector aan uw bezoekers een Covid Safe Ticket (CST) vragen vooraleer ze toegang krijgen tot de voorziening.