13 juli 2023

111 initiatieven zetten mee de schouders onder het bijsturen van rechtstreeks toegankelijke hulp

jonge man met syndroom van Down verkoopt bij de bakker
Foto: iStock

Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Die pilootfase loopt nog tot eind december 2023. De bedoeling is om nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp te ontwikkelen en uit te proberen.

111 initiatieven, en in totaal 113 verschillende organisaties, nemen deel aan de pilootfase. Ze richten zich tot uiteenlopende leeftijdsgroepen (minderjarigen, jongvolwassenen, meerderjarigen) en strekken zich uit over een of meerdere Vlaamse provincies.

Samen gaan ze aan de slag met diverse uitdagingen in de (rechtstreeks toegankelijke) zorg en ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap:

  • Sommige initiatieven zetten in op ondersteuning voor minderjarigen, zoals ondersteuning voor heel jonge kinderen, intensieve thuisbegeleiding en het versterken van kinderopvang, vrije tijd en onderwijs.
  • Andere initiatieven hebben een specifieke focus op jongvolwassenen. Ze ondersteunen en begeleiden hen bijvoorbeeld bij het verkennen en plannen van hun toekomst of bij het zoeken naar werk, een opleiding, dagbesteding of respijtzorg. Of ze ondersteunen jongvolwassenen bij de overstap naar een andere woonvorm.
  • Heel wat initiatieven verkennen de mogelijkheden van een (geïntegreerde) lokale onthaal-, loket- en trajectfunctie of zetten in op kortdurende ondersteuningstrajecten.
  • Enkele initiatieven richten zich specifiek op personen met een niet-aangeboren hersenletsel, ouders met een handicap, personen met autisme … 
  • Er zijn ook initiatieven die inzetten op ondersteuning en begeleiding van kwetsbare personen met een (vermoeden van) handicap, zoals personen in (dreigende) dak- en thuisloosheid.

Elk initiatief engageert zich om de rechtstreeks toegankelijke hulp snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar, vraaggericht en op maat, laagdrempelig en nabij te maken, en optimaal af te stemmen op andere vormen van (reguliere) hulp- en dienstverlening.

Meer weten?
Neem zeker een kijkje op de webpagina waar een korte beschrijving van de 111 initiatieven is opgenomen.