[Video] Rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaamse Gebarentaal

Duurtijd:
6 minuten 16 seconden

Video zonder geluid

Bent u een persoon met een handicap of een vermoeden van handicap? Hebt u soms nood aan wat extra ondersteuning om zelfstandiger te leven? Of om even rust te gunnen aan de mensen die voor u zorgen?

Dan is er rechtstreeks toegankelijke hulp. RTH is afkorting hiervan. Dat is een makkelijk en flexibel systeem waarvoor u geen aanvraag moet doen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het VAPH.

U kiest uit drie soorten hulp: begeleiding, dagopvang of verblijf.
U mag die drie soorten hulp ook combineren.

Er zijn drie soorten hulp. Kiest u begeleiding, dan zijn er twee soorten begeleiding, waarvan 'individuele begeleiding', dan kunt u tijdens individuele gesprekken met een begeleider vragen stellen
over de organisatie van uw leven, bijvoorbeeld uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie. Kinderen kunnen begeleid worden om hun handicap te leren aanvaarden en ermee te leren omgaan. Ouders kunnen aan de begeleider vragen om opvoedingsondersteuning te krijgen. Een gesprek duurt één tot twee uur. De begeleider kan naar u komen of u kunt naar de begeleider gaan.

Er zijn drie soorten hulp.

Kiest u voor begeleiding, dan zijn er twee soorten begeleiding, waaruit u ook kunt kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u een sessie samen met één of meerdere personen met een handicap of hun netwerk. Zo'n sessie duurt één tot twee uur.

Er zijn drie soorten hulp, waarvan 'dagopvang'.

Bij dagopvang zorgt een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor een zinvolle dagbesteding, waar u aan hun activiteiten kunt deelnemen, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen
of een uitstap maken, enzovoort. U kunt zowel tijdens de week als in het weekend gebruik maken van dagopvang. Als u dat wilt, kan het ook een halve dag.

Er zijn drie soorten hulp, waarvan 'verblijf'.

Als het tijdelijk niet lukt om alleen thuis te blijven, dan kan een verblijf bij een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp een oplossing zijn. Die biedt u 's avonds, 's nachts en 's ochtends ondersteuning. U kunt er zowel tijdens de week als in het weekend overnachten.

Er is ook nog 'globale individuele begeleiding'. Staat uw kind met een handicap of een vermoeden van een handicap voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning om die overgang en de start te ondersteunen.

U wilt graag beroep doen op aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Hoe kunt u RTH krijgen?

Elk jaar krijgt u een aantal punten die u inzet zoals u zelf wilt, voorbeeld voor een begeleiding, dagopvang of verblijf waarop u beroep kunt doen tot uw punten op zijn. Om te berekenen hoe u uw punten kunt gebruiken doet u beroep op uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp. Of, u doet dat zelf via het e-loket mijnvaph.be. Daar kunt u ook uw aantal punten zien.

De aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp kan u een kleine, maximale bijdrage vragen. Die maximale bijdragen vindt u op de website van het VAPH.

Meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp en de adressen van zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden, vindt u op de website van het VAPH. 
Zie link www.vaph.be/rth.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH. U vindt alle contactgegevens op www.vaph.be/contacteer-ons. U kunt een brief schrijven, het contactformulier gebruiken, mailen of bellen. U kunt ook via de afstandstolkendienst of teletolk met het VAPH contact opnemen.