Intervisie ZZI - 17 november 2021 - Gent

  Intro
  -

  VAC Gent - Virginie Lovelinggebouw - zaal 21.03 - Jan Hyoens
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51
  9000 GENT
  België

  Deze intervisie is bedoeld voor ZZI-inschalers met een geldig certificaat. Om hun certificaat te behouden, moeten inschalers voordat hun certificaat vervalt, deelnemen aan een intervisie, georganiseerd door het VAPH. De intervisie heeft als doel om alle inschalers (opnieuw) op één lijn te krijgen wat betreft de interpretatie van de items en de B- en P-waarden.

  Tijdens de intervisie wordt gewerkt met casusmateriaal en is er ruimte voor het bespreken van vragen.

  Het is voor de inschalers van eenzelfde MDT zinvol om zich zo veel mogelijk te spreiden over de verschillende intervisiemomenten heen. Op die manier bevat elke intervisie een goede mix van verschillende inschalers en ontstaat er meer interactie omdat er meer verschillende visies/perspectieven zijn.

  Door de strenge maatregelen naar aanleiding van corona organiseren we de intervisie digitaal. Daarvoor worden de groepen klein gehouden zodat er toch voldoende interactie en discussie kan plaatsvinden. Ingeschreven personen werden reeds op de hoogte gebracht.

  U kunt inschrijven voor een intervisie in een provincie naar keuze.

  Vragen of opmerkingen in verband met uw inschrijving kunt u stellen via indicatiestelling@vaph.be.

  Programma

  De intervisie is opgebouwd uit vier grote onderdelen:

  • herhaling theorie
   Op basis van vragen in de ZZI-helpdesk en feedback bij ingediende ZZI’s et cetera wordt er eerst een korte herhaling van de theorie van het ZZI voorzien.
  • casus uit de praktijk
   Dit is een casus die gebracht wordt door een inschaler. Na de voorstelling van de casus proberen we als groep samen de B- en P-waarde te bepalen. Daarbij is er ruimte voor specifieke vragen over de items.
  • korte casussen
   In dit onderdeel worden korte casussen gescoord en in groep besproken. Bij deze papieren casussen ligt de focus op de motivering bij de gekozen waarden en de discussie die daaruit volgt.
  • feedback
   Om tegemoet te komen aan de vraag naar individuele feedback van veel inschalers, worden tot slot twee casussen individueel gescoord. Daarbij ligt de focus eveneens op de motivering van de inschaler. Inschalers die ver afwijken van de consensus van de groep zullen individueel gecontacteerd worden om samen te bekijken welke bijkomende ondersteuning nodig is (extra oefeningen, begeleiding …). Deze twee casussen scoren de inschalers buiten de uren die voorzien zijn voor de intervisie. Op die manier heeft elke inschaler voldoende tijd om de casussen grondig te lezen, te scoren en in te dienen. Het is dus belangrijk dat daarvoor nog tijd voorzien wordt na de intervisie.
  Inschrijven