Online infosessie persoonsvolgend budget na jeugdhulp - donderdag 24 juni 2021

  Intro
  -

  Met deze online infosessie willen we u informeren over de verschillende wijzigingen die er sinds 2020 gebeurd zijn rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en willen we een antwoord bieden op de vragen die bij jullie leven.

  Deze infosessie is in eerste instantie bedoeld voor zorgaanbieders die jongvolwassenen moeten begeleiden bij de overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige. Daarnaast verwelkomen we ook graag andere professionelen die hun algemene kennis over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp willen opfrissen.

  We vragen om ten laatste op dinsdag 15 juni 2021 in te schrijven. Na uw inschrijving ontvangt u een link met de uitnodiging om te kunnen deelnemen aan de infosessie.

  Programma

  Tijdens deze online infosessie gaan we in op:

  • de plaats van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp binnen het systeem van persoonsvolgende financiering
  • de aanvraagprocedure
  • de wijzigingen rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp sinds 2020
  • de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp
  • de berekeningswijze van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp
  • te ondernemen acties na de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp
  • het opstarten van de besteding na de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget
  • veelgestelde vragen rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp

  Uiteraard is er op het einde van de infosessie ook ruimte om nog bijkomende vragen te stellen.

  Inschrijven