Pilootfase RTH: online infosessie over de mogelijkheden en voorwaarden om erkend te worden als nieuwe aanbieder RTH VAPH - 23 augustus 2022

  Intro
  -

  online infosessie aan de hand van Google Meet


  België

  In het najaar van 2022 lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, samen met het VAPH, een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

  In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

  Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

  Op www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth vindt u alvast de eerste informatie over de pilootfase, de verwachtingen die zullen gesteld worden aan kandidaat-initiatiefnemers en hoe en vanaf wanneer er kan ingetekend worden.

  In de infosessies geeft het VAPH u meer duiding en toelichting bij de oproep, welke verwachtingen er gesteld worden aan de deelnemers, hoe uw organisatie zich kandidaat kan stellen en hoe de selectie zal verlopen.

  Programma

  Deze infosessie is specifiek gericht op nog niet door het VAPH erkende of vergunde aanbieders. Tijdens de infosessie lichten enkele medewerkers van het VAPH u toe aan welke voorwaarden u als organisatie moet voldoen om erkend te kunnen worden als aanbieder RTH in het kader van de pilootfase.

  Tijdens de sessie wordt de mogelijkheid voorzien om vragen te stellen.

  Inschrijven