Webinar: Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd. Een uitdaging waarbij gemeenten niet alleen staan.

  Intro
  -

  Mensen in kwetsbaarheid op je grondgebied detecteren en hen bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging en in het bijzonder tijdens de coronacrisis. Nog meer in de komende tijd, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger zal maken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de VVSG en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die op de eerste lijn actief zijn. Het webinar is niet alleen een oproep, het wil zo concreet en praktisch mogelijk zijn: wat zijn de aandachtspunten, wat zijn goede praktijken, welke tips kunnen we meegeven, welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen …

  U vindt de opname van de webinar en de presentaties via het tabje Verslag.

  Programma

  10.50 uur: Openstellen webinar

  11.00-11.10 uur: Waarom deze oproep? Gevolgd door twee getuigenissen, van een persoon met een handicap en een mantelzorger met psychische kwetsbaarheid

  11.10-11.20 uur: Hoe bereikt en informeert stad Leuven mensen in kwetsbaarheid? Een praktijkvoorbeeld

  11.20-11.30 uur: De aanpak in Aalter

  11.30-11.45 uur: Concrete tips van organisaties met focus op mensen in kwetsbaarheid en actief in de eerstelijn

  11.45-11.50 uur: Afsluiting

  Onze oproep: Kijk in uw buurt en uw lokale netwerken wat kan, loopt en nodig is en deel uw goede praktijken. Dat kan bijvoorbeeld via de websites van de VVSG en VIVELverbindt.

  Volgende organisaties werken nu al mee en leveren sprekers of nuttige informatie: het VAPH, de VVSG, Onafhankelijk Leven, VIVEL, Domus Medica, VOCVO/ Wablieft, diensten ondersteuningsplan, Magenta, Konekt, Agentschap voor Inburgering en Integratie, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg ...

  U vindt de opname van de webinar en de presentaties via het tabje Verslag.

  Inschrijven