Interactieve wegwijsbrochures VAPH-ondersteuning

Bij het VAPH kunt u terecht voor verschillende vormen van ondersteuning. Om u wegwijs te maken, toont het VAPH graag de verschillende mogelijkheden in interactieve wegwijsbrochures.

 

VAPH-ondersteuning voor minder- en meerderjarigen
schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure rth

Wegwijs in rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure hulpmiddelen

Wegwijs in hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet aangevraagd worden bij het VAPH (volwassenen) of bij de intersectorale toegangspoort (minderjarigen).

schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure tolken

Wegwijs in tolken voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove, doofblinde of slechthorende begrijpt en omgekeerd. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden in te schakelen in de leefsituatie. 

schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure vervoer

Wegwijs in vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Als uw kind een voltijds lesprogramma volgt in het gewoon onderwijs (lager, middelbaar en hoger onderwijs), dan kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven voor de vervoers- en de verblijfskosten.

VAPH-ondersteuning voor minderjarigen
schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure pab

Wegwijs in het persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.

schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure mfc

Wegwijs in ondersteuning door een multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Ondersteuning van een multifunctioneel centrum moet u aanvragen.

VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen
schermafdruk van startpagina interactieve wegwijsbrochure pvb

Wegwijs in het persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kunt u kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.