Als er kleine aanpassingen zijn aan de IDO (bv. aanpassing prijs aan index), moet dan alles opnieuw ondertekend worden?

Het hangt ervan af om wat voor kleine aanpassingen het gaat. 

Een aanpassing van een prijs aan de index moet niet leiden tot een aanpassing van de IDO. De mogelijkheid om de prijzen te indexeren, moet wel opgenomen zijn in de IDO (namelijk wanneer er geïndexeerd kan worden en volgens welke formule). De zorgaanbieder moet de gebruiker en/of vertegenwoordiger vooraf schriftelijk op de hoogte brengen van de geïndexeerde prijs. 

Andere kleine aanpassingen kunnen opgenomen worden in een addendum dat door beide partijen ondertekend wordt en bij de bestaande IDO gevoegd wordt. De bestaande IDO moet in dat geval niet volledig herzien worden.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO