Checklist papieren lectuur lezen voor personen met beperkingen in beide bovenste ledematen

Om het meest geschikte omgevingsbedieningssysteem te kiezen, moet rekening gehouden worden met wat de gebruiker precies zelfstandig wil bedienen, waar hij dat allemaal wil doen en over welke mogelijkheden hij beschikt om een aangepaste bediening te gebruiken. Die analyse moet gebeuren daar waar de omgevingsbediening zal gebruikt worden (thuis, in de voorziening, elders …).

Een checklist kan een hulpmiddel zijn om de nodige gegevens te verzamelen.

Welke lectuur wil de persoon lezen? Hoe vaak?

soort lectuur:

 • boeken
 • kranten
 • tijdschriften
 • andere: ...

formaat:

 • kleiner dan pocket
 • pocket
 • A4
 • groter dan A4
 • ringmappen
 • andere: ...

dikte: ...

papierkwaliteit:

 • glad
 • dik
 • hard
 • andere: ...

aard leeswerk:

 • eenmaal dezelfde lectuur lezen?
 • meermaals dezelfde lectuur lezen?

Welke problemen zijn er?

 • lectuur vasthouden
 • bladeren in lectuur

In welke houding moet de lectuur gelezen worden?

 • zittend in de zetel
 • zittend in de rolstoel
 • halfliggend in de zetel
 • halfliggend in de rolstoel
 • halfliggend in bed
 • volledig liggend: waarom noodzakelijk?

Hoe kan de oplossing bediend worden?

Waarmee:

 • met de hand
 • met de kin
 • met de mond
 • met de voet
 • andere: ...

Met hoeveel schakelaars:

 • met één
 • met meerdere
 • via het omgevingsbedieningssysteem: ...
 • andere: ...

Is er iemand in de omgeving die kan helpen?

 • helpen bij het opstarten
 • helpen bij problemen