Aanvraag tot overdracht van erkende capaciteit van een aanbieder rechtstreeks toegankelijke hulp naar een bestaande of een nieuwe aanbieder rechtstreeks toegankelijke hulp

december 2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier kunt u aan het VAPH vragen om huidige erkende capaciteit voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) over te dragen naar een bestaande RTH-aanbieder, of naar een vergunde zorgaanbieder (VZA) of een multifunctioneel centrum (MFC) die nog geen erkenning RTH heeft.