Activiteitenverslag raadgevend comité VAPH - 2020

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2020 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2020