Advies van het raadgevend comité - 14 november 2023

14.11.2023

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 14-11-2023.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.