Adviezen van het raadgevend comité - 21 december 2022

21.12.2022

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 21-12-2022.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.