Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 17 december 2013