Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 23 juni 2020