Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 23 oktober 2012