Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 26 juni 2012

26.06.2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.