Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 26 november 2013 (2)