Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 28 mei 2013 (2)

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 over incentives voor het algemeen welzijnswerk in functie van de versterking van het begeleidingsaanbod ten aanzien van personen met een handicap

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.