Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 8 juli 2014 (2)

08/7/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 08 juli 2014 over het ontwerp van Conceptnota Implementatie persoonsvolgende financiering

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.