Beslissingstabel anciënniteiten

17.10.2013
Documenttype:
Modeldocument

Beslissingstabel als hulpmiddel voor het berekenen van de anciënniteiten van de personeelsleden voor voorzieningen