Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000

15.12.2000
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap