Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022

16.09.2022
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022 over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee