Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996

17.12.1996
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de centra of diensten voor revalidatie