Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004