Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012

20.01.2012
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een vergoeding aan de multidisciplinaire teams van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap in het kader van het project 'Simulatie Diagnose- en Indicatiestelling' dat wordt opgezet in de provinciale afdeling West-Vlaanderen.