Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018

22.06.2018
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden