Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014

31.01.2014
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen.