Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005