Bijlage bij infonota INF/AFZ/18/27

07.08.2018
Documenttype:
Andere

Brief aan de vroegere FAM-gebruikers voor wie er op 1 januari 2017 geen middelen waren om een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen