Decreet van 7 mei 2004

07.05.2004
Documenttype:
Regelgeving

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap